הפוליגרף בשירות התעסוקתי

הפוליגרף בשירות התעסוקתי
4.7 (94.12%) 17 vote[s]

מכשיר הפוליגרף מהווה כלי עבודה יעיל ביותר למיון עובדים חדשים והעסקתם, וכן לבדיקת מהימנותם של העובדים הוותיקים. ארגונים רבים עורכים בדיקות פוליגרף לעובדיהם, הן כדרך של בדיקה שגרתית והן במקרים שבהם מתעורר חשד להתנהגות בלתי תקינה, הן כחלק מתהליך של הרתעה והן לצורך בדיקת מעורבותו של העובד בגניבה, במעילה או בהדלפה. גם חברות ביטוח עושות שימוש נרחב בבדיקות פוליגרף לצורך בדיקת תביעות הביטוח וגילוי תביעות שקריות. כאשר מתעורר סכסוך סביב העסקת עובד או פיטוריו, ניתן לפנות לבית דין לעבודה, שגם הוא יתחשב (אם כי לא בהכרח יקבל) בתוצאות בדיקות הפוליגרף לצורך קביעת הגרסה הנכונה מבין הגרסאות השונות של העובד והמעביד.

האם מותר למעסיק לחייב עובד לבצע בדיקת פוליגרף?

עד כמה קבילות תוצאות הפוליגרף בבדיקות עובדים בשירות התעסוקתי? החוק קובע, כי על העובד להסכים במפורש להיבדק ולהסכים לכך שתוצאות הבדיקה ישמשו כראיה, נגדו או בעדו. ואולם, גם אם העובד נתן את הסכמתו לבדיקה, תוצאותיה לא יחייבו אותו אלא אם כן חתם מראש גם על הסכמה מפורשת, שלפיה תוצאות בדיקת הפוליגרף ישמשו כראיה מוחלטת במקרה של משפט שיתקיים נגדו. בית הדין לעבודה קבע, כי במקרה כזה כי "אין די בהסכמה מסויגת לצורכי משא ומתן בין הצדדים או כתנאי לחיובו של היריב" אלא ההסכמה חייבת להיות חתומה, ברורה ומפורשת (במקרה של ד"מ (בש) 2256/01 בדוסה חנן נ' מצפה תת ימי ים סוף בע"מ מיום 23.9.02; וכן במקרה של ע"א 678/86 חניפס נ' סהר).

עובדים רבים מסכימים לבצע בדיקת פוליגרף למרות שאינם חייבים, זאת מתוך חשש לאבד את מקום עבודתם או לסכן אותו. לפעמים הבדיקות פוגעות בפרטיות העובד; במקרים אחרים נפגעת יעילותן, משום שכל עובד נשאל שאלות אחרות, או מכך שהעובדים יכולים ללמוד את השאלות מעובדים אחרים שנבדקו לפניהם ולהתכונן להן. גם אם קיימת הסכמה ברורה ומפורשת מצד העובד, עדיין בית הדין יכול להפעיל שיקול דעת אם לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף כראייה מחייבת אם לאו.

בדיקת פוליגרף לעובד

בכל מקרה, מעסיק אינו יכול לחייב את העובד לעבור בדיקת פוליגרף ולא לאיים עליו בפיטורים אם לא יעשה זאת. הצעת חוק איסור כפיית פוליגרף, תשס"ג-2003, שהונחה על שולחן הכנסת במאי 2003 – אוסרת על המעביד לאלץ את המועסק על ידו לעבור בדיקת פוליגרף. רק במקרה שהבדיקה נועדה לבירור אחריות פלילית של העובד, לגבי מעשה שאולי עשה במקום עבודתו, והעובד נתן בכתב ומרצונו הטוב את הסכמתו המלאה לביצוע הבדיקה, ניתן לבצע את בדיקת הפוליגרף. העובד רשאי לבחור את הבודק ואת המכון, שבו יעבור את הבדיקה.

לחץ כאן ליצירת קשר

האם סירוב לביצוע הבדיקה יכול להוביל לפיטורין?

לפי הצעת החוק האמורה, מעביד אינו רשאי לפטר עובד, וגם לא לפגוע בתנאי עבודתו, בגלל סירוב לעבור בדיקת פוליגרף. מעביד שיכפה על עובדו לעבור בדיקת פוליגרף בניגוד לחוק – עלול להיות מואשם בעבירה פלילית. יתר על כן, גם אם המעביד הפר את החוק, ולמרות הכל דרש מהעובד או ממועמד לתעסוקה לעבור בדיקת פוליגרף והלה סירב, הסירוב לעבור את הבדיקה אינו יכול להוות עילה לפגיעה בעובד הוותיק או להפחית את סיכוייו של המועמד החדש להתקבל לעבודה.

לסיכום, בדיקת הפוליגרף אכן מועילה לשירות התעסוקתי, אולם אך ורק אם משתמשים בה בצורה נאותה.

ראה גם : בדיקת פוליגרף לעובדים

לייעוץ חינם התקשרו אלינו ב 073-7597166 או השאירו פרטים form_03
טלפון
ניווט