מודן פוליגרף - בדיקות פוליגרף ומבחני אמינות

הקוד האתי

חברת מודן לפוליגרף הציבה לעצמה מספר כללי ברזל של אתיקה שעל פיהם פועלים כל בודקי החברה

• הבדיקות תבוצענה אך ורק לשם גילוי מרבי של האמת.

• חברת מודן לפוליגרף פועלת על פי כללי אתיקה, מוסר ומקצועיות.

• החברה מקפידה על אמינות ודיוק במסירת התוצאות.

• החברה קובעת את תוצאות הבדיקה ללא כל קשר לתשלום עבורה.

• הבדיקות תבוצענה רק באמצעות מכשירים תקניים ובשיטות תקפות, שאושרו על ידי גורם בר-סמכא בתחום.

• בחברת מודן לפוליגרף לא תבוצע בדיקה בניגוד לרצונו של הנבדק.

• החברה לא תבצע בדיקה אם מצבו הבריאותי, הפיזי או הנפשי של הנבדק אינו מאפשר זאת.

• החברה לא תפלה בין הנבדקים על פי מינם, דתם, מעמדם, זהותם או נטייתם הפוליטית.

• חברת מודן לפוליגרף תשמור בקפדנות על פרטיותו של כל נבדק.

• הבדיקות תבוצענה אך ורק במקום ובתנאים ראויים.

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית