מודן פוליגרף בע״מ - בדיקות פוליגרף ומבחני אמינות

מגילת זכויות נבדק פוליגרף

מגילת זכויות נבדק פוליגרף - איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

  1. קיום הבדיקה מותנה בהסכמתך המלאה ואסור לאיש לכפות עליך את הבדיקה.
  2. הנך זכאי/ת ליחס מבין, מכבד ומתחשב במצבך לאורך כל בדיקת הפוליגרף.
  3. אסורה אפליית נבדק/ת על רקע מוצא מגדר דת גיל לאום מצב סוציו-אקונומי שיוך ארגוני פוליטי ואו כל הגדרה אחרת.
  4. הנך זכאי/ת לקבל את שמו של הבודק/ת אשר עורכ/ת לך את הבדיקה וגם את פרטי כישוריו ונסיונו המקצועי.
  5. הנך זכאי/ת לקבל לפני הבדיקה מידע מלא על מטרת הבדיקה, תהליך הבדיקה וכיו"ב.
  6. חובה על הבודק/ת להתעדכן במצבך הרפואי קודם לעריכת הבדיקה.
  7. חובה על הבודק/ת ליידע אותך במסוך לתחילת הבדיקה בשאלות שיוצגו לך במהלך בדיקת פוליגרף ואסור שיוצגו לך במהלך הבדיקה שאלות שלא הסכמת עליהן מראש.
  8. חובה על הבודק/ת לבצע במהלך הבדיקה לפחות שני סבבים של שאלות הבדיקה.
  9. הנך זכאי/ת לבקש להפסיק את הבדיקה בכל שלב משלבי הבדיקה ועל הבודק/ת לכבד את בקשתך.
  10. זולת עדכון מזמין הבדיקה, הנך זכאי/ת לסודיות מוחלטת בכל הקשר לבדיקתך.

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית