מודן פוליגרף בע״מ - בדיקות פוליגרף ומבחני אמינות

הפוליגרף בשירות התעסוקתי

מכשיר הפוליגרף מהווה כלי עבודה יעיל ביותר למיון עובדים חדשים והעסקתם, וכן לבדיקת מהימנותם של העובדים הוותיקים. ארגונים רבים עורכים בדיקות פוליגרף לעובדיהם, הן כדרך של בדיקה שגרתית והן במקרים שבהם מתעורר חשד להתנהגות בלתי תקינה, הן כחלק מתהליך של הרתעה והן לצורך בדיקת מעורבותו של העובד בגניבה, במעילה או בהדלפה. גם חברות ביטוח עושות שימוש נרחב בבדיקות פוליגרף לצורך בדיקת תביעות הביטוח וגילוי תביעות שקריות.

האם מותר למעסיק לחייב עובד לבצע בדיקת פוליגרף?

התשובה היא לא, על העובד להסכים במפורש להיבדק ולהסכים לכך שתוצאות הבדיקה ישמשו כראיה, נגדו או בעדו. ואולם, גם אם העובד נתן את הסכמתו לבדיקה, תוצאותיה לא יחייבו אותו אלא אם כן חתם מראש גם על הסכמה מפורשת, שלפיה תוצאות בדיקת הפוליגרף ישמשו כראיה מוחלטת במקרה של משפט שיתקיים נגדו. בית הדין לעבודה קבע, כי במקרה כזה כי "אין די בהסכמה מסויגת לצורכי משא ומתן בין הצדדים או כתנאי לחיובו של היריב" אלא ההסכמה חייבת להיות חתומה, ברורה ומפורשת (במקרה של ד"מ (בש) 2256/01 בדוסה חנן נ' מצפה תת ימי ים סוף בע"מ מיום 23.9.02; וכן במקרה של ע"א 678/86 חניפס נ' סהר).

עובדים רבים מסכימים לבצע בדיקת פוליגרף למרות שאינם חייבים, וזאת לרוב כי אין להם מה להסתיר. ישנם מקרים שהעובדים חוששים שתקרה "טעות" בבדיקה אך חשוב לזכור כי בדיקת הפוליגרף מדוייקת ברמה מאוד גבוהה ואחוז הטעות הוא נמוך מאוד.

בדיקת פוליגרף לעובד

בכל מקרה, מעסיק אינו יכול לחייב את העובד לעבור בדיקת פוליגרף ולא לאיים עליו בפיטורים אם לא יעשה זאת. הצעת חוק איסור כפיית פוליגרף, תשס"ג-2003, שהונחה על שולחן הכנסת במאי 2003 – אוסרת על המעביד לאלץ את המועסק על ידו לעבור בדיקת פוליגרף. רק במקרה שהבדיקה נועדה לבירור אחריות פלילית של העובד, לגבי מעשה שאולי עשה במקום עבודתו, והעובד נתן בכתב ומרצונו הטוב את הסכמתו המלאה לביצוע הבדיקה, ניתן לבצע את בדיקת הפוליגרף. העובד רשאי לבחור את הבודק ואת המכון, שבו יעבור את הבדיקה.
חשוב לציין כי הצעת החוק לא התגבשה לידי חוק כתוב ולכן אינה מחייבת.

לחץ כאן ליצירת קשר

האם סירוב לביצוע הבדיקה יכול להוביל לפיטורין?

לפי הצעת החוק האמורה, מעביד אינו רשאי לפטר עובד, וגם לא לפגוע בתנאי עבודתו, בגלל סירוב לעבור בדיקת פוליגרף. מעביד שיכפה על עובדו לעבור בדיקת פוליגרף בניגוד לחוק – עלול להיות מואשם בעבירה פלילית. יתר על כן, גם אם המעביד הפר את החוק, ולמרות הכל דרש מהעובד או ממועמד לתעסוקה לעבור בדיקת פוליגרף והלה סירב, הסירוב לעבור את הבדיקה אינו יכול להוות עילה לפגיעה בעובד הוותיק או להפחית את סיכוייו של המועמד החדש להתקבל לעבודה.

לסיכום, בדיקת הפוליגרף אכן מועילה לשירות התעסוקתי, אולם אך ורק אם משתמשים בה בצורה נאותה.

ראה גם : בדיקת פוליגרף לעובדים

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית

    דילוג לתוכן