מודן פוליגרף בע״מ - בדיקות פוליגרף ומבחני אמינות

בדיקת פוליגרף לעובד

בדיקת פוליגרף לעובד לשלושה סוגים:

בארץ נהוג כיום בארגונים רבים לבצע לעובדים את שלושת סוגי הבדיקות הנ"ל.

חברות שאמורות לקלוט עובד למשרה רגישה הן מבחינת הנגישות לחומרים מסווגים, לתחום הכספי או בעל תפקיד עם סמכויות רחבות בחברה, מעוניינות לבדוק את עברו של המועמד. אחת הדרכים המדויקות ביותר היא בדיקת פוליגרף המציגה לאורך שנים רבות רמת דיוק גבוהה של בין 85 ל- 95 אחוז.

כיצד מתבצעת בדיקת פוליגרף בעבודה?

הבדיקה הינה בדיקה רגילה במכונת פוליגרף, המתבססת על הנחות ומחקרים מדעיים אשר מצאו כי קיים קשר ישיר בין אמירת דברי שקר או אמת לבין תפקודו של הגוף, דבר הבא לידי ביטוי בין היתר בשינויי לחץ הדם, קצב הדופק, כמות הזיעה וקצב הנשימה. מכשיר הפוליגרף מודד שינויים פיזיולוגים בעזרת רכיבים שונים המוצמדים לגוף הנבדק, על בגדיו ומציג את תוצאותיהם על גבי תרשים גרפי ממוחשב. את בדיקת פוליגרף לעובד חשוב לבצע בעזרת בודקים מוסמכים, מקצועיים ומנוסים, היודעים לבצע ולנתח את הבדיקות כנדרש.

בדיקת פוליגרף בעבודה במינון הנכון

מרבית האנשים חשים אי נוחות מול הצורך לבצע בדיקת פוליגרף בעבודה. יחד עם זאת, קיימים מצבים בהם בדיקות אלו נחוצות לחברה, למשל כאשר העובדים עוסקים בדברים חשובים וגניבים, יש פערים וחוסרים במלאים או בכספים, יש תלונות על חריגות, חשד להעברת מידע עסקי מסווג למתחרים או בעת קבלת מועמד למשרה חשובה ורגישה. כמו כן, ריבוי מבחני אמינות משפיע ומוריד את מהימנותן ויעילותן. מסיבות אלו, חשוב לבצע את הבדיקות במינון נכון וכשהן נחוצות.

מבחני אמת לעובדים כחלק מחוזה ההעסקה

על מנת למנוע מחלוקות וחוסר שיתוף פעולה של העובדים עם הבדיקות וכדי להקל על התהליך ואף להימנע מריבוי בדיקות אמינות למועסק שלכם בעקבות חשד כלשהו מוצע להכניס סעיף בהסכם ההעסקה להסכמה עתידית לבדיקת פוליגרף באם ויעלה צורך שכזה. הדבר הוכח כמרתיע במידה לא מעטה מביצוע עבירות ע"י העובדים וחוסך לא מעט מחלוקות כשמתעורר הצורך בביצוע בדיקת פוליגרף לעובד.

ההיבט החוקי של הפוליגרף

חשוב לדעת כי בדיקות פוליגרף אינן מוכרות בבית המשפט פלילי כראייה חותכת, אלא כראיה תומכת המחזקת ראיות ועדויות נוספות. מאידך, בדיקת פוליגרף לעובדים מהווה ראיה חותכת קבילה בבתי משפט אזרחיים. המציאות מראה שבתי המשפט בארץ עושים שימוש ועזר רב בהם לרוב במצבים ובמקרים בהם מובעת הסכמה בין שני הצדדים בפני השופט לביצוע בדיקת פוליגרף והתוצאה משמשת ראיה מכרעת בדין.